Geschilleninstantie

De geschilleninstantie is opgericht om geschillen te beslechten, wanneer cliƫnt en zorgaanbieder niet tot een oplossing komen. Iedere zorgaanbieder is verplicht lid te zijn van een geschilleninstantie. Klachtenportaal Zorg: Klachtenregelement (pdf), Algemene voorwaarden (pdf), Geschillenregelement (pdf)

Klachten ouder dan een jaar worden niet bij de geschilleninstantie in behandeling genomen.

Mocht je een klacht hebben, dan hoop ik natuurlijk dat je eerst met mij persoonlijk contact opneemt.